Yazmak Özgürlüktür! Blog yazısı nedir?

Kategorisiz 6 March 2011 | Comments Off

Bir yıldır özellikle geceleri klavyenin başına geçip blog yazısı yazıyorum. Gelip geçici bir heves olacağını sandığım bu eylem giderek bir işe, bir sorumluluğa dönüştü. Bu yazıları kendi kendime yazıyorum sanırken, her geçen gün yeni okurlarla tanıştım. Dergilerde, gazetelerde dilediğiniz kadar yazı yazamazsınız, bunca yazı yazan insan varken  basılı yayın organlarının sizin yazılarınıza sürekli yer vermesi olanaksızdır, anlaşılmazdır, hatta yersizdir. Bu nedenle yazı yazmayı süreğen bir işe dönüştürmüş ya da dönüştürmek isteyen insanların  blog yazılarını yayımladıkları  blog adreslerinin olması, dolayısıyla kendi söylem evrenlerini oluşturmaları kaçınılmaz olmaktan öte iyi bir fikirdir. Blog yazarı, kendi okurlarını bulur ve  ne kadar okuru varsa söylem evrenini o kadar okura ulaştırma şansına erişir. 

 İnternetin sunduğu özgürlük ortamından doğan ”blog yazısı” türü, doğası gereği özgür bir yazı türüdür. Şimdi bir edebiyat doktoru olarak belki de bu yazı türünü  ilk kez ben tanımlıyor ve özelliklerini belirliyorumdur:

Blog yazısı: Deneme, günlük, köşe yazısı, eleştiri, öykü gibi çok sayıda yazı türünün özelliklerinden yararlanarak doğmuş, internet yayıncılığının kaynaklık ettiği bir yazı türüdür. Doğası gereği özgür bir yazı türü olan blog yazılarının özellikleri şunlardır:

1- Düzenli ya da düzensiz aralıklarla yazılabilir.

2- Her konu üzerine yazılabilir.

3- Blog yazısı yoruma açıktır, okur yazı üzerine düşüncesini belirtebilir.

4-Blog yazılarına fotoğraf, resim ya da video eklenebilir.

5-Yazıların uzunluğu yazarca belirlenir, uzunluk sınırlaması yoktur.

6-Yazar içten ya da nesnel olmayı seçebilir.

7- Başlık kullanmak zorunluğu yoktur.

8- Blog yazıları bir blog adresinde toplanır; bu yazılar bir bütün olarak  yazarın biçemi üzerine bir fikir verse de blog adresinde yer alan blog yazılarının aynı bakış açısıyla ve aynı biçemle yazılması beklenmemelidir.

9- Blog adresinde yazar, farklı bölümler, başlıklar açabilir; böylece birbirinden  farklı türlere eğilimli yazılarını aynı başlık altında ya da bölümde toplayabilir.

10- Blog yazıları bir uzmanlık gerektirmez; ancak yazar blog yazılarında uzmanı olduğu konular üzerine yazmayı seçebilir.

11- Blog yazarı kimliğini açıklamak zorunda değildir.

12-Blog yazarları kendi kültür, uğraş dünyalarına odaklıdırlar, birbirleri ile sert tartışmalara girmezler; aksine  beğendikleri  blog yazarlarını okuyup izlerler.

13-İçeriğini  blog yazılarının oluşturduğu blog adresleri web adresleri gibi yasal yolla satın alınamaz; bu nedenle blog adresinin kapatılması durumunda bu yazılara ve adrese ulaşıma son verilebilir.

Son maddeyi dışarıda bırakırsak, yukarıda sayılan özellikleriyle  blog yazıları özgür yazılardır. Bireysel ve özgürce düşüncenin yayılması, saygı görmesi, dolaşıma girmesi bağlamında blog yazıları önemlidir. Bağımsız bir  yazılı basın düzlemi olarak görebileceğimiz blog adresleri, basılı gazete ve dergilerde sunulan yazarlara birer seçenek olarak görülmelidir. Nitelikli ve niteliksiz oluşlarına ancak okurların karar verebileceği bu alanlar, bu denli savunmasız bırakılmamalıdır. Yasal düzenlemelere aykırı kimi blog adresleri nedeniyle diğer blog adreslerine ulaşılaşımın engellenmesi kabul edilir değildir.  Bu tutum  olsa olsa blog adreslerinin özgür düşünce dolaşım gücünü görmezden geliş, önemsemeyiştir.

Yazmak özgürlüktür. http://dusadasi.blogspotcom adresinde yazılmaya başlanan  düş odası blog yazıları artık bu adreste yazılmaya devam edecek. Tüm blog yazarları ve okurlarına yeniden merhaba!

Comments are closed.